ID # PART # DESCRIPTION
SM 3500U NO-U CORE BARREL 1.5 M (5′)
SM 3501U NO-U INNER-TUBE GROUP 1.5 M (5′)
SM 3502U NO-U CORE BARREL 3.0 M (10′)
SM 3503U NO-U INNER-TUBE GROUP 3.0 M (10′)
1 SM 3504U NO-U HEAD ASSEMBLY
2 SM 3505 NO INNER-TUBE 1.5 M (5′)
SM 3505CP NO INNER-TUBE 1.5 M (5′) CHROME PLATED
SM 3506 NO INNER-TUBE 3.0 M (10′)
SM 3506CP NO INNER-TUBE 3.0 M (10′) CHROME PLATED
3 SM 3507 NO STOP RING
4 SM 3508SL NO CORE LIFTER, SLOTTED
SM 3508FL NO CORE LIFTER, FLUTED
5 SM 3509 NO CORE LIFTER CASE
6 SM 3510 NO LOCKING COUPLING, FULL HOLE-WITH TANG
SM 3510TC NO LOCKING COUPLING, CARBIDE WITH TANG
LC30 NO LOCKING COUPLING, DIAMOND WITH TANG
SM 3510NRO NRO LOCKING COUPLING, FULL HOLE-WITH TANG
SM 3510TCNRO NRO LOCKING COUPLING, CARBIDE WITH TANG
LC30-NRO NRO LOCKING COUPLING, DIAMOND WITH TANG
7 SM 3511U NO-U ADAPTER COUPLING
8 SM 3512 NO LANDING RING
9 SM 3513 NO OUTER-TUBE 1.5 M (5′)
SM 3513CP NO OUTER-TUBE 1.5 M (5′) CHROME PLATED
SM 3514 NO OUTER-TUBE 3.0 M (10′)
SM 3514CP NO OUTER-TUBE 3.0 M (10′) CHROME PLATED
10 SM 3515 NO INNER-TUBE STABILIZER
× Whatsapp support